Ansvarsbegrænsning!

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden.

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (trivsel) - (92 spørgsmål)

Info og viden vedrørende psykisk arbejdsmiljø findes hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - http://www.arbejdsmiljoforskning.dk


RikeTech.


Psykisk arbejdsmiljø.


De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af spørgsmålene passer bedre til dig og dit arbejde end andre, men besvar venligst alle spørgsmålene og sæt kryds ud for det, der passer bedst på dit arbejde.

1.1 Er dit arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.2 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.3 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.4 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.5 Er der en god stemning mellem dig og dine kolleger?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.6 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.7 Har du indflydelse på, hvem du arbejder sammen med?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.8 Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.9 Kommer du bagud med dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.10 Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.11 Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.12 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.13 Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.14 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.15 Hvor ofte tænker du på at søge arbejde et andet sted?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.16 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.17 Hvor ofte er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.18 Hvor ofte taler dine kolleger med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

1.19 Er det vigtigt at holde et højt arbejdstempo?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.20 Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.21 Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.22 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.23 Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.24 Er der klare mål for dit eget arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.25 Bliver der stillet modstridende krav til dig i dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.26 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.27 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.28 Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.29 Ved du helt klart, hvad der er dine ansvarsområder?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.30 Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.31 Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.32 Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.33 Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.34 Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.35 Foretager du dig noget i arbejdet, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.36 Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.37 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.38 Må du sommetider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.39 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.40 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.41 Må du sommetider foretage dig ting i dit arbejde, som forekommer dig unødvendige?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.42 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.43 Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine evner?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

1.44 Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad


Angående dit arbejde i almindelighed.

Hvor tilfreds er du med:

2.1 - dine fremtidsudsigter i arbejdet?

Meget tilfreds
Tilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds

2.2 - arbejdsmiljøet?

Meget tilfreds
Tilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds

2.3 - måden, dine evner bruges på?

Meget tilfreds
Tilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds

2.4 - dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Meget tilfreds
Tilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds


Arbejdspladsen som helhed.

De næste spørgsmål handler ikke om dit eget job, men om din arbejdsplads som helhed.

3.1 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.2 Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.3 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.4 Holder ledelsen vigtige informationer skjult for medarbejderne?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.5 Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.6 Holder de ansatte informationer skjult for hinanden?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.7 Holder de ansatte informationer skjult for ledelsen?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.8 Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.9 Bliver alle forslag fra de ansatte behandlet seriøst af ledelsen?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.10 Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

3.11 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad


De følgende spørgsmål handler om din nærmeste leder:

4.1 Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

4.2 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig

4.3 Hvor ofte taler din nærmeste overordnede med dig om, hvor godt du udfører dit arbejde?

Altid
Ofte
Sommetider
Sjældent
Aldrig/næsten aldrig


I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på din arbejdsplads:

5.1 - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

5.2 - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

5.3 - er god til at planlægge arbejdet?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad

5.4 - er god til at løse konflikter?

I meget høj grad
I høj grad
Delvist
I ringe grad
I meget ringe grad


Arbejde og privatliv

De næste spørgsmål handler om, hvordan arbejde og privatliv hænger sammen.

6.1 Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være ”begge steder på én gang”?

Ja, ofte
Ja, jævnligt
Sjældent
Nej, aldrig

6.2 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet?

Ja, helt sikkert
Ja, til en vis grad
Ja, men kun lidt
Nej, slet ikke

6.3 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet?

Ja, helt sikkert
Ja, til en vis grad
Ja, men kun lidt
Nej, slet ikke

6.4 Siger din familie eller venner til dig, at du arbejder for meget?

Ja, helt sikkert
Ja, til en vis grad
Ja, men kun lidt
Nej, slet ikke


Helbred og trivsel

De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger.

7.1 Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.2 Hvor tit har du følt dig udkørt?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.3 Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.4 Hvor tit har du været fysisk udmattet?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.5 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.6 Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.7 Hvor tit har du været træt?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.8 Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.9 Hvor tit har du haft problemer med at slappe af?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.10 Hvor tit har du været irritabel?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.11 Hvor tit har du været anspændt?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.12 Hvor tit har du været stresset?

Hele tiden
En stor del af tiden
En del af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

7.13 Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt?

Fremragende
Vældig godt
Godt
Mindre godt
Dårligt


Konflikter og lignende

8.1 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads?

Ja, dagligt
Ja, ugentligt
Ja, månedligt
Ja, af og til
Nej

8.2 Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser)

Kolleger
En leder
Underordnede
Klienter/kunder/patienter

8.3 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?

Ja, dagligt
Ja, ugentligt
Ja, månedligt
Ja, af og til
Nej

8.4 Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser)

Kolleger
En leder
Underordnede
Klienter/kunder/patienter

8.5 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?

Ja, dagligt
Ja, ugentligt
Ja, månedligt
Ja, af og til
Nej

8.6 Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser)

Kolleger
En leder
Underordnede
Klienter/kunder/patienter

Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod.

8.7 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

Ja, dagligt
Ja, ugentligt
Ja, månedligt
Ja, af og til
Nej

8.8 Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser)

Kolleger
En leder
Underordnede
Klienter/kunder/patienter


9.1 Hvor gammel er du?

Under 30 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år eller mere


Så er der ikke flere spørgsmål.

Tak, fordi du udfyldte skemaet.


Skalaværdierene går fra 0 - 100, hvor 0 er dårligst og 100 er bedst.

Sammenligner man denne måling med tidligere målinger, kan følgende oversigt bruges.Indtast kode: